nhận máy 4.4.2 vào flash bản thấp hơn chết queo! tìm hoài ko thấy SDC 4.4.2 đâu cũng ko thấy file full 4.4.2 luôn, lấy 4.3 đập vào ko ăn thua. Ngồi mày mò, bào chế file SDC nhét vào lên luôn ko cần ngồi đếm thời gian!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]