e mới nhận cây 301 mất nguồn ,máy đang sài bình thường ,kẹp nguồn thì treo 0,1a ,cắm cáp vẩn nhận driver sạc bình thường nhưng không lên nguồn , đã flash ,ae làm qua r giúp e vé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]