như tiêu đề ae ai việt hóa dùm mình ít apk của máy lg p500 v 2.3.3 với mình vh chép vô máy toàn báo lỗi như zậy ko à

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

còn đây là apk ae giúp mình phát nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]