như tiêu đề ae nào có cho e xin cái hình,thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]