nhận cây máy mất hiện thị và đèn làm sao coi dc số imei đây ae

- - - Updated - - -

tình hình fl13 mất áp 5v7 ae sem áp đó có thễ mượn ỡ ap nào được vậy^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]