mở icloud ipad lấy liền, trong vòng 2h đồng hồ

các loại ipad có 3g

- ipad 2 đưa nguyên máy giá 500 , đưa main giá 100 . mất chức năng 3g

- ipad 3 đưa nguyên máy giá 500 , đưa main giá 100 . mất chức năng 3g

- ipad 4 đưa nguyên máy giá 500 , đưa main giá 100 . mất chức năng 3g

- ipad mini 1 đưa nguyên máy giá 600 , đưa main giá 100 . mất chức năng 3g

- ipad mini 2 đưa nguyên máy giá 600 , đưa main giá 100 . mất chức năng 3g

- ipad air đưa nguyên máy giá 700 , đưa main...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]