Như tiêu đề, ae có rom tiếng việt con sách tay này thì giúp mình nhé. Mình đã tìm trên cụ Google cả buổi mà ko có. Mong sự giúp đỡ của ae.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]