như tiêu đề ae đã làm qua giúp mình với .ko vào được recovery .dowloand moden, thay cảm ứng làm lại nguồn vẫn vậy .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]