chạy bằng phần mềm nokia beks.
chạy xong giờ máy khởi động lên nokia rồi nháy 2 3 cái tắt ngủm.
mong anh em giúp đỡ với ạ.
đã thử chạy bằng phoenix nhưng không được nha.
đây là log của nó:


DLL not found...
BB5 Easy Service Tool v1.14.1 (c) Infinity-Box Team Ready

Connect phone on selected interface...

Selected FlashSettings : Manual
Check FlashFiles, Please, wait...

Files Set for Flashing :
MCU : RM-596_111.040.1511_79u_prd.core.fpsx
PPM :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]