E160L repaid emmc done

Sau bao ngày vất vả thì pinout emmc E160l cũng done
vậy là đủ bộ s l k

mừng quá show àng với ace tý
ace biết ùi đừng chém em nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]