Hôm nay nhận máy tính bảng này bị treo logo, anh em có giải pháp nào cho e không. Vào recovery chỉ thấy hình con android nằm ngữa, nhấn các kiểu vẫn vậy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]