như tiêu đề em nhận khách cây nokia n200 bị rơi nước giờ hiện cấu hình tai nghe , a nào đã làm qua xin giúp em với em xin cám ơn

- - - Updated - - -

cóa bác nao giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]