Có con mini 7562 hình như hàng tung của bị hư cảm ứng và con nexus s ko lên nguồn. Các bác chỉ giúp em chỗ sửa với hoặc chỗ bán linh kiện. E ở bình dương.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]