Share rom LG G L-01E cho ae nào cần load về :
DZ_LGL01EAT-00-V10a-DCM-JP-SEP-28-2012+2

LGFlashToolNguồn : xda

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]