nhận máy treo logo
khách nó báo nạp ok nhưng kg vào đc
vào recover thì flaled to mount /efs
fix ok share cho a,e file tar nạp qua odin 1 nót nhạc lụm lúa
up xong sẽ vào ok nhưng imel 0049 tiếp theo cần làm gi thì a,e chắc biết hết rồi
nhân tiện tặng thêm file 2 file E210L EFS backup từ octopus file .aefs
nói thêm cho a,e chưa biết nếu nó lổi EFS như hình thì cho dù nạp bất cứ rom nào cũng kg đồng bộ được.
pass: inbox + max điểm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]