Unbrick repair boot LG G2 Docomo L-01F up nhầm rom quốc tế

Nhận con G2 Docomo của khách up nhầm D802,vẫn về dowload mode được nhưng up sẽ fail.

Đưa về download mode up tot báo lỗi CrossDL liền

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sửa TOT để qua mặt tool nhưng flash gần cuối vẫn fail

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cuối cùng phải nạp dump thì em nó mới chịu tỉnh và cho flash TOT

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]