Tìm tool free trên google về sài toàn báo lỗi.lên đây xin Ae nào có tool chuẩn mà đã test rồi và đã làm cho m xin cái hướng dẫn của nó để vh androi cho m xin về để làm.nhận của khách cái androi china chuối quá.chảng có file để múc. Vì dòng androi china việt hoá này m hơi kém lên nhờ ae nhiệt tình giúp đỡ.cảm ơn ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]