như tiêu đề em đang gặp chư iphone 3g 4.1 bb 05.14.02 mất sóng . đã cai ultrasnow vẫn k dc nhưng lai không thể nâng bb hay hạ bb dc các bác
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]