mình nhận cây 107 mất đèn .đã câu như hình trên nhưng not ok .kiểm tra lại thì ở tụ câu tắt ko có V nào .sodo kiếm hoài ko thấy .AE nào gặp qua xin gúp cảm ơn nhiêu[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]