e nhận cây s5830 cắm sạc mất nguồn. e đã thay chân sạc nhưng vẫn vậy. bác nào gặp qua xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]