các anh cho em hỏi có cách nào nấy được danh bạ con này không ạ.mấy không thấy nhận itunes .không vào trong menu được.máy sài ios 5.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]