máy giờ đang ở 2.2.1 em muốn nâng lên 2.3.6, tìm trên google toàn link die hết. a/e có shared cho e với. tks mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]