khách hàng đang dùng tự nhiên bị treo logo luôn không động chạm gì cả,úp room offline mà nó không nhận máy tính cứ ở chỗ vui lòng kết nối điện thoại của bạn vào máy tính cứ chạy mãi thôi bác nào có hướng giải quyết không mọi lần chạy nhận máy tính ngon lành mà.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]