như tiêu đề thì máy mất nguồn nhưng cắm vò pc vẫn nhận driver nhưng không flash đươc ,đã vệ sinh sạch sẽ,và cho vào box repair thì báo lỗi như hình ae nào làm qua xin giúp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]