e flash con e71 xong nhưng không factory được giờ bật nguồn lên nó hỏi lock code ,e flash bằng cáp đa năng cũng không được cáp usb cũng được ,mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]