Như tiêu đề vừa làm em 3gs sóng yếu không có dịch vụ.Kiểm tra trên main thấy L3_RF bị mất,câu tắt vẫn vậy,thay mới Done.
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
Chia sẻ cho anh em nào gặp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]