Chia Sẻ Thông Tin:
Tiếng Việt LG LTE 2 F160-K-L-LV-S ( 4 in 1)
Cảm ơn Tác Giả đến từ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Đã cho ra đời bản rom
Buid dựa trên bản K đã được...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]