AE ai đã lm qua giúp em với ạ!
Em nhận of ông anh rể con Lumia 530 rơi nước ko nhận thẻ nhớ. đã luộc sấy kỹ, bóc lồng ra sấy hẳn hoi, hard reset lại not ok ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]