Nhận con samsung SM-G355H đã up rom đủ kiểu, về Stock , up full file vẫn vậy, recovery kung không vào được, active chỉ vào được đến chỗ thỏa thuận hợp đồng nhưng không bấm được chữ TIẾP, bác nào gặp qua xì kèo anh em ... [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]