Như tiêu đề nhận chú ip4 mất nguồn không rơi rớt, không dính nước hỏi khách tự dưng bị, bung máy kiểm tra main đẹp, kẹp nguồn khởi động thì lên kim vẫn lên bt nhưng được tầm 3s thì rớt treo 0,5A, nhưng màn hình vẫn đen thui không lên táo gì hết, cắm máy tính restore thì không nhận, đo áp tại cặp BB thì áp L2_rf không có, còn L3_rf thì 0,9V. Mong ae 4r tận tình giúp đỡ,
Thánks ALL!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]