tình hình nhận khách máy nguyên zin tình trạng sóng yếu .... ở gần cột sóng thì có sóng nhưng ko đầy còn ở xa thì ko có sóng .....
do ít làm iphone nên mong anh em chỉ giáo thêm tí kinh nghiệm sữa chữa ...
đã thay cụm anten sóng và câu tắt L3_RF và L85_RF mà vẫn thế giờ thay tiếp U19_RF hay sao anh em ....thanks anh em nhiều @};-


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]