Nhận máy no produc namemà flash sam sung thì nhà lại đang hêts

ngó qua có em china androi chíp mtk6577 xài flash vuông vuông, nhổ ra cùng chânthay đại rồi write dump full, repaid imei sóng gió lên vivuup lên cho ace mạnh tay chiến

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]