sau nhiều lần đau đầu với các em masstel chip SPD và MTK mới bây giờ , rất khó boot được máy hay có boot được flash lại lăn ra ngủ việc tìm kiếm file là rất khó , nhiều con có file mà đập vô các em ấy vẫn không tỉnh ...sau nhiều ngày mò mẫm cũng tìm được cách unlock hay flash các em chip spd 6531 ...mà không die phone . ..điểm mạnh của tool là boot bằng usb hay flash hay unlock khá mạnh . ngoài ra tool có thể mượn qua box chạy khá tốt, took cũng có chức năng scan tx rx khá hay mình đã test trên...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]