Em Đã làm theo hình nhưng không được
bác nào đã làm qua giúp em với ạ.

Bài viết sai Box Đã moveG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]