Tiếng việt note 1 E160K 4.1.2 (phiên bản fix full flash bằng odin,build theo phiên bản NOTE 3)ver cuối cùng
Không cá nhân hóa
Loại bỏ ứng dụng hàn quốc và các ứng dụng ko sử dụng
Fix sms
Fix rớt cuộc gọi
Fix full chức năng
Add root và flash bằng odin


Link...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]