tình trạng máy vẵn có loa và nge gọi bình thường.em đã thay màn hình khác vẫn không được,mong a/e giúp đỡ.thanks all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]