TOOL VIỆT HÓA (DO MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NÊN GỌI LÀ VIỆT HÓA, NẾU ĐÚNG RA CHÍNH XÁC PHẢI LÀ TOOL NỘI ĐỊA HÓA NGÔN NGỮ CHO ANDROID):

- Nội địa hóa ngôn ngữ các quốc gia trên thế giới (Có thể Việt hóa, Nga hóa, Campuchia hóa.... đều được )
- Việt hóa các phiên bản Android từ 1.x đến 4.x
- Việt hóa theo từng công đoạn hoặc tự động toàn bộ tiến trình
- Việt hóa trên ROM gốc: Tool tự loại bỏ ứng dụng thừa trước khi việt hóa
- Việt hóa trực tiếp trên máy: Tool chỉ đọc những apk cần để Việt hóa. Đặc...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]