các bác biết chỉ giáo em phát em repart boot sky a760 nó lỗi như này là sao hả các bác
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]