[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Tải file về:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
- Vào chế độ fastboot bằng cách volume - và nút nguồn
- Tiến hành cài driver fastboot down về ở trên
- Giải nén file ADB chép tất cả vào ổ C
- Chạy OPEN.CMD
- Gõ lệnh fastboot -w, tiếp fastboot reboot
-...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]