Unbrick + fix treo logo + fix bộ nhớ trong HTC One M7 Sprint M7_WLS ok

Con này bị mất bộ nhớ nên fix hơi chuối tí

Unlockbootloader => openrecovery-twrp-2.8.4.0-m7wls.img => rom zip = done


Mã:
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\tools>f
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.57.0000
(bootloader) version-baseband: 1.01.20.0515
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 5.03.651.3
(bootloader) version-misc:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]