Rom stock Avio sen s3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom stock Avio sen s3 ccac1 bạn tải về giải nén và dùng flashtool chọn file MT6577_Android_scatter_emmc.txt để flash máy,bạn nào muốn cài cwm thì flash có sẳn file cwm trong file tải về nhé.
Link rom: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]