Loay hoay với nó cả buổi vì itunes nó báo lỗi 4013.bung main ra kiểm tra thấy đẹp long lanh.thử mấy đường áp lớn nhỏ cũng ok.ráp vào restore vẫn 4013.lại tháo ra dể kiểm tra lần nữa.ráp vào restore ok.
Nguyên nhân:lần ráp vào thứ 2 mình không lắp bộ màn hình của nó mà thử bộ màn khác bóc máy sang
chút kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với ae.nhận gạch đá dưới mọi hình thức.:D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]