thêm thông tin cho ae
edit trên nền rom gốc ver 4.2.2
ae gặp kèo liên hệ yahoo nhé...
có lỡ lầm đường lạc lối thì dí e. có thuốc cho e nó về nguyên thủy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]( thuốc đã test ok )
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]