Rom 4.4.2 cho GALAXY S2(GT-i9100-i9100T-i9100G-M250)

Rom việt hóa của anh namhaiphan, post lên cho anh em cần thì dùng
Rom được việt hóa từ rom gốc link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các tính năng được mod thêm bao gồm:
_Màn hình khoá gợn sóng (Ripple Locksreen), cho phép lựa chọn trong Setting
_Tắt rung khi chạm màn hình.
_Màn hình khóa s4.
_Multiwindow.
_Camera cho phép chụp ảnh khi. pin yếu,tắt âm khi chụp.
_xoay thông minh.
_Thời tiết S5 trong suốt._V4A hiệu ứng âm nhạc._Wallpaper galaxy
_4 lựa chọn khi Restart
_15 Toggle.
_Tích hợp bộ sưu tập ảnh của Galaxy S3,3d.
_Icon máy ảnh S5
_5 icon trên màn hình khóa.
_Smart stay.
_giao diện s5.
_Root explore.
_AdAway chặn quảng cáo._Video animation(xem trước video).
_setting s5.
_Ấn giữ menu tìm kiếm.
_ấn giữ back đóng ứng dụngnhanh.
_Tinh chỉnh prop cho màn hình mịn hơn.
_Vẫy tay điều khiển
_Đổi màu thanh statusbar
_Zipaligned giúp cải thiện ram.Thay đổi một số giao diện,hiệu ứng vv...Xóa bớt app ko cần thiết và chỉnh vài thông số giúp máy chạy mượt hơn,và nhiều hơn nữa....

BẢN DÀNH CHO. i9100,i9100T,m250,

Lưu ý: i9100T,M250 đang chạy trên nền rom 4.1.2 của i9100 mới up bản này nhé!


LINK:V2.6
GT-i9100,i9100t,M250

Link1:Mega

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

LINK V2.9
GT-i9100,i9100T,M250

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link2: Fshare (2.6,29 cho i9100,i9100t,M250)

Thank @@ducanhkc910

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng dẫn cài đặt:

1: Flash philz kernel
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Vào recorvery (Tắt máy Bấm giữ volume +, home, power)
_Chọn apply update from external storage
_Chọn philz kernel nêu trên
_Chọn advand_reboot recovery
_Wipe data/factory reset
_Wipe cache
_Chọn advans
_Wipe davik cache
_Chọn mount and storege
_Format /cache
_Format/system
_Format/preloa
_format/data
ChọnInstall zip from sdcard
Choose zip from sdcard
Chọn file rom cook namhaiphan tải về ở trên Chờ đến khi Install update complete,Reboot và hưởng thành qủa.


_ CÒN ĐÂY LÀ BẢN CHO
GT-i9100G

LINK V2.7 i9100G

Link Rom:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link cwm:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sau khi up rom khởi động rồi up safe kernel để ko bị lỗi SOD

Link safe kernel

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng dẫn cài đặt

Vào recorvery (Tắt máy Bấm giữ volume +, home, power)Chọn apply update from external storageChọn CWM tạm nêu trên.
_Wipe data/factory reset
_Wipe cacheChọn advans
_Wipe davik cache
_Chọn mount and storege
_Format /cache
_Format/system
_Format/preloa
_format/data
Chọn Install zip from sdcard Choose zip from sdcard
Chọn file rom cook namhaiphan tải về ở trên Chờ đến khi Install update complete,Reboot và hưởng thành qủa.

PS: CÁC BẢN MOD THÊM UP ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC BẢN (i9100,i9100G,i9100T,M250)

Up thêm một số ứng dụng Việt hóa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Giao diện trong suốt Stock

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Giao diện trong suốt Blue

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thời tiết S5 trong suốt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]