mong các bác giúp em .đo vẫn có áp ở R3302 áp chân pin không có .


Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]