nhận cây 3gs ko nhận tay nghe main zin , đã thay cụm tai nghe luôn mà ko đc , thay con 3 chân gần audio rồi vẫn not ok ,câu tắt r91_ap và r92_ap tới q2_ap vẫn vậy, ae giúp 1 tay với khach đang gấp . thank nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]