Em đang có cây bị dính Icloud với tk là gmail : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ,anh em nào có tk giống vậy xin pm giúp với. E thâu máy khách lại trong tình trạng treo cáp ,restore máy lỗi 3194 làm đủ mọi cách không được ,cuối cùng nhờ ông anh thay flash vượt qua xong còn 1 chặng cuối không qua.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]