Bác nào gặp bệnh này rồi giúp em với, em đã thay chân sạc rồi vẫn not ok, gỡ diot va con tụ gần chân pin vẫn không hết. Bác nào biết bệnh xin chỉ giáo ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]