ai sơ đồ em xin thansk ạ em đã thay màn hình khác vẫn thếChú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]