bác nào có camera con lumia 720 hay biết cách khắc phục lỗi ở con lumia 720 không vào được camera giúp em với
em tháo máy thay màn cho khách xong bị ko vào camera luôn nhọ quá, bác nào giúp em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]